Tot ce trebuie să știi despre Piața pentru Ziua Următoare (PZU) și mecanismul de stabilire a prețurilor

Piața pentru Ziua Următoare (PZU) este un segment crucial al pieței de energie electrică din România, gestionat de Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale (OPCOM). PZU joacă un rol esențial în asigurarea echilibrului între cerere și ofertă, influențând astfel prețurile energiei electrice. Acest articol explorează în detaliu modul în care funcționează PZU și mecanismul de stabilire a prețurilor.

Ce este PZU?

Piața pentru Ziua Următoare (PZU) este o piață angro de energie electrică unde se tranzacționează energie cu livrare în ziua următoare zilei de tranzacționare. PZU permite participanților să își ajusteze cantitățile de energie pe care le vor produce sau consuma, contribuind astfel la stabilitatea sistemului energetic.

Mecanismul de funcționare al PZU

  1. Depunerea ofertelor

Participanții la piață, inclusiv producătorii și furnizorii de energie, depun oferte de vânzare și cumpărare până la un termen limită stabilit (de obicei ora 12:00 a zilei anterioare zilei de livrare). Ofertele trebuie să conțină prețurile și cantitățile specifice de energie electrică.

  1. Agregarea ofertelor

Ofertele depuse sunt agregate într-o curbă de ofertă de vânzare, care este crescătoare în funcție de preț, și o curbă de ofertă de cumpărare, care este descrescătoare în funcție de preț. Această agregare permite vizualizarea cererii și ofertei totale la diferite niveluri de preț.

 

  1. Determinarea prețului de închidere a pieței

Prețul de închidere a pieței (clearing price) este determinat la punctul de intersecție dintre curba de ofertă de vânzare și curba de ofertă de cumpărare. La acest punct, cantitatea totală ofertată pentru vânzare este egală cu cantitatea totală ofertată pentru cumpărare. Prețul de închidere este prețul la care se vor încheia toate tranzacțiile pentru ziua următoare.

 

  1. Cuplarea piețelor

Cuplarea piețelor reprezintă integrarea piețelor naționale de energie electrică într-o piață regională. Acest mecanism permite tranzacții transfrontaliere, utilizând capacitățile de interconexiune disponibile pentru a asigura un preț unic în regiune. Cuplarea piețelor contribuie la creșterea eficienței și la reducerea variațiilor de preț între diferite piețe naționale.

 

  1. Publicarea rezultatelor

După determinarea prețului de închidere și a volumelor tranzacționate, OPCOM publică rezultatele pe site-ul său oficial. Aceste rapoarte sunt esențiale pentru transparența pieței și pentru informarea participanților cu privire la evoluția prețurilor și a volumelor tranzacționate.

 

Importanța PZU

PZU este esențială pentru funcționarea eficientă a pieței de energie electrică din România. Aceasta permite ajustarea rapidă a producției și consumului de energie, contribuind la stabilitatea sistemului energetic și la optimizarea costurilor. De asemenea, PZU oferă un mecanism transparent și competitiv pentru stabilirea prețurilor, asigurând astfel corectitudinea și echitatea pe piață.

Cum afectează cuplarea piețelor prețurile?

Cuplarea piețelor de energie electrică este un proces prin care piețele naționale de energie sunt integrate într-o piață regională mai largă, facilitând tranzacțiile transfrontaliere și utilizarea optimă a capacităților de interconexiune între țări. Acest mecanism are un impact semnificativ asupra prețurilor de energie electrică, având mai multe avantaje și influențe asupra pieței. Iată cum afectează cuplarea piețelor prețurile:

  1. Reducerea diferențelor de preț între piețe naționale

Cuplarea piețelor contribuie la uniformizarea prețurilor între diferitele piețe naționale. Într-o piață cuplată, energia electrică poate fi tranzacționată liber între țări, ceea ce înseamnă că surplusul de energie dintr-o țară cu prețuri mai mici poate fi exportat într-o țară cu prețuri mai mari, reducând astfel diferențele de preț.

  1. Creșterea eficienței utilizării resurselor

Prin cuplarea piețelor, capacitățile de producție și interconexiune sunt utilizate mai eficient. Energia electrică este direcționată către zonele unde este cel mai necesar, ceea ce contribuie la echilibrarea cererii și ofertei. Acest lucru duce la o utilizare mai eficientă a resurselor disponibile și la reducerea necesității de a activa centrale de rezervă costisitoare.

  1. Stabilizarea prețurilor

Cuplarea piețelor ajută la stabilizarea prețurilor prin reducerea volatilității acestora. Într-o piață națională izolată, prețurile pot varia semnificativ din cauza unor factori locali, cum ar fi condițiile meteorologice sau problemele de infrastructură. Cuplarea piețelor atenuează aceste fluctuații prin dispersarea riscurilor și prin facilitarea accesului la surse alternative de energie.

  1. Creșterea competiției

Integrarea piețelor naționale într-o piață regională mai mare crește competiția între producători. Aceasta forțează producătorii să fie mai eficienți și să își optimizeze costurile, ceea ce poate duce la scăderea prețurilor pentru consumatori. De asemenea, consumatorii au acces la o gamă mai largă de furnizori și opțiuni, ceea ce contribuie la îmbunătățirea serviciilor și la reducerea prețurilor.

  1. Promovarea energiei regenerabile

Cuplarea piețelor facilitează integrarea energiei regenerabile în sistemul energetic. Sursele regenerabile, cum ar fi energia eoliană și solară, pot fi intermitente și depind de condițiile meteorologice. Cuplarea piețelor permite transferul de energie regenerabilă din zonele unde este produsă în surplus către zonele cu deficit, asigurând astfel o utilizare mai bună a energiei curate și contribuind la stabilizarea prețurilor.

Piața pentru Ziua Următoare (PZU) este un element fundamental al pieței de energie electrică din România, influențând în mod direct prețurile și stabilitatea sistemului energetic. Mecanismul de stabilire a prețurilor prin licitație cuplată asigură transparența și eficiența pieței, reflectând echilibrul dintre cerere și ofertă. Pentru mai multe detalii și acces la rapoartele oficiale, vizitați site-ul OPCOM.

error: Content is protected !!